เกี่ยวกับเรา

 
 
       บริษัท เน็ตวิว ก่อตั้งขึ้นในปี พศ.2547 เริ่มต้นจากการให้บริการสาย LAN แก่ธนาคารอันดับ 1 ของประเทศ
ต่อมาได้ขยายการจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับ Cabling and Data Center Services ประกอบด้วย ทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้าน Banking Network, สาย LAN (UTP Cable) และ Fiber Optic Cable 
 
       มีวิศวกรไฟฟ้ากำลัง, สื่อสาร และ อิเล็กทรอนิกส์ ที่เชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี มี license ครบถ้วน พร้อมทั้งเครื่องมือวัด สาย LAN (UTP Cable) และ Fiber Optic Cable ครบถ้วน เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

 

 

Our business aims to distribute and provide the service about Cabling and Data Center Services. 

Our team has experience in Banking Data Network, UTP Cable, Fiber Optic Cable.

 

 

Visitors: 42,023