ผลงานของเรา

 

งานจัดระเบียบสายในตู้ Rack ก่อนและหลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 42,023