งานติดตั้งต่างๆ

          

 

 

                                                           

 

งานติดตั้งสาย Cat6 จำนวนกว่า 900 จุด
และ Fiber Optic OM3 จำนวน 168 Core
และ Cross (patching) สายหน้าตู้ 
ในศูนย์ Call Center แห่งหนึ่งในกรุงเทพ
 
โดยใช้อุปกรณ์ Panduit
พร้อมติดตั้ง Rack 42U และ Switch
 Test Report by Fluke DSX5000
 
 
 
 
 
    
 
งานติดตั้งสาย FTP Cat6 จำนวนกว่า 500 จุด
และ Single Mode Fiber Optic จำนวนกว่า 200 Core 
โดยใช้อุปกรณ์ Panduit Angel Patch Panel, Patch Cord 28AWG
Cross (patch) สายหน้าตู้ เข้า Switch
 
Test Report by Fluke DSX8000
และ Fluke Certi Fiber PRO พร้อมออก System Warrantee 25 ปี
 
 
 
 
    
 
งานติดตั้งสาย Cat6 จำนวนกว่า 400 จุด
Fiber Optic จำนวน 48 Core
และ Cross (patching) สายหน้าตู้ 
ในศูนย์ Call Center แห่งหนึ่ง
 
โดยใช้อุปกรณ์ Panduit พร้อมติดตั้ง Rack 42U 
 
Test Report by Fluke DSX8000
 
 
 
 
 
    
 
งานติดตั้งสาย Cat6 จำนวน 200 จุด
และ Cross (patching) สายหน้าตู้ 
ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งหนึ่ง 
โดยใช้อุปกรณ์ Panduit
 
Test Report by Fluke DSX500
 
 
 
 
    
 
งานติดตั้งสาย Cat6 จำนวนกว่า 300 จุด
โดยใช้อุปกรณ์ Commscope Netconnect Patch Panel
Cross (patch) สายหน้าตู้ เข้า Switch
ใน Server Room ของบริษัทแห่งหนึ่ง

Test Report by Fluke DSX5000
 
 
 
 
 
Visitors: 42,023